PAY

Підписка на камеру відеоспостереження 

Сплата за підключення до камери відеоспостереження в вашому будинку

Сплатити послугу підключення

Підписка на доступ до камери відеоспостереження

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ

 

 про надання послуги хмарного відеоспостереження

 

Фізична особа-підприємець Ільницький Денис Анатолійович, що діє на підставі Свідоцтва Єд. налогу серія А №232359, що іменується надалі «Оператор», пропонує необмеженому колу осіб, що іменується надалі «Клієнт», укласти договір про надання послуги хмарного відеоспостереження. Ця пропозиція є публічною офертою. Оферта містить суттєві умови надання послуг, визначає права, обов'язки та відповідальність Клієнта та Оператора. У рамках Оферти Клієнт та Оператор спільно називаються «Сторони».

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

 

В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступних значеннях:

1.2. Договір – це угода між Оператором та Клієнтом, укладена у вигляді публічної Оферти, беззастережно прийнята Клієнтом у повному обсязі.

1.3. Клієнт – фізична особа, яка висловила Акцепт і має намір використовувати послуги Сервісу виключно для особистих, господарських потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку на основі Сервісу.

1.4. Послуга – доступ до сервісу хмарного відеоспостереження для використання Клієнтом програмного та апаратного забезпечення Оператора згідно з вибраним Клієнтом тарифним планом.

1.5. Додаток – апаратно-програмний комплекс, розміщений на сайті Оператора та доступний через мережу Інтернет, що дозволяє переглядати та зберігати відеозаписи з камери.

1.6. Облікова інформація – це унікальне ім'я Клієнта (логін) та пароль для входу в додаток, що вказуються Клієнтом при реєстрації в інформаційній базі Програми.

1.7. Камера – IP-відеокамера, сумісна з програмою хмарного відеоспостереження.

1.8. Платіжні системи – юридичні особи, банки, процесингові центри, мають мережу платіжних терміналів, кас обслуговування, чи програмно-апаратні комплекси дозволяють приймати платежі послуги.

1.9. Тарифний план (тариф) – сукупність умов про ціни щодо кожного з видів послуг, що містять також інформацію про системні вимоги для користування послугою та інші вимоги щодо кожного з чинних тарифів. Тарифи публікуються на офіційному сайті Оператора в Інтернеті за наступною адресою: https://isyb.com.ua

1.10. Розрахунковий період – календарний місяць, в якому надається послуга відеоспостереження.

 


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Оператор надає Клієнту доступ до сервісу хмарного відеоспостереження (далі за текстом - «Сервіс») для використання Клієнтом програмного та апаратного забезпечення Оператора та зберігання відеоконтенту Клієнта відповідно до обраного тарифного плану, а Клієнт зобов'язується сплачувати надані послуги у порядку та в строки, встановлені Договором. Оператор надає Клієнту послуги згідно з обраним Клієнтом тарифним планом, відповідно до цього Договору. При укладенні цього Договору Клієнт висловлює безумовну згоду з технічними, системними та іншими вимогами щодо обраного тарифного плану, розміщених на офіційному сайті Оператора.

2.2. Сервіс надає Клієнту можливість відеоспостереження в режимі онлайн, зберігання відеоконтенту, перегляду збереженого відеоконтенту з камер відеоспостереження, що належать Оператору.

2.3. Камера є власністю Оператора.

 

3. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей Договір укладається в особливому порядку: шляхом акцепту цієї публічної оферти, що містить усі істотні Умови, без підписання сторонами та без вказівки Користувача.

3.2. Цей договір має юридичну силу відповідно до Цивільного Кодексу України ст. 633 і є рівносильним договору, укладеному у письмовій формі.

 

4. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ


4.1. Повним та беззастережним акцептом справжньої публічної оферти є вчинення Клієнтом однієї з таких дій:

4.2. Акцепт Оферти означає повну та беззастережну згоду Клієнта з умовами Договору, викладеними в цій Оферті

4.3. При вчиненні Клієнтом Акцепту, Клієнт та Оператор вважаються такими, що уклали Договір (ст. 633 ЦК України). Протягом 1 (одного) календарного дня з моменту здійснення Акцепту Клієнту надсилається повідомлення за адресою електронної пошти, вказаною при реєстрації в онлайн таблиці.

4.4. Повідомлення про дату Акцепту надсилається на електронну пошту Клієнта.

 

5. ЗМІНА УМОВ

 

5.1. Оператор залишає за собою право внесення у будь-який час змін до умов надання послуг. При внесенні таких змін Оператор надає нову версію Умов на сайті https://isyb.com.ua із зазначенням дати набуття чинності новими Умовами.

5.2. У разі незгоди Клієнта зі змінами Умов Клієнт зобов'язаний припинити використовувати Послугу з моменту зміни умов. Продовження користування Послугою означає прийняття Клієнтом нових (змінених) умов.

5.3. Клієнт погоджується, що Оператор має право в процесі надання послуги надсилати повідомлення за допомогою електронної пошти, звичайного поштового зв'язку, SMS-розсилки або шляхом розміщення інформації на сайті https://isyb.com.ua

 

6. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ СЕРВІСУ

 

6.1. Необхідні умови для надання Сервісу:

6.2. Перед початком використання сервісу Клієнт повинен подати заявку за посилання https://isyb.com.ua. Клієнт має право звернутися до Оператора про надання камери на термін користування послугою. У цьому випадку Оператор безоплатно встановлює Клієнту камеру. Після закінчення користування послугою Оператор здійснює демонтаж камери.

 

6.3. Клієнт повинен заповнити онлайн таблицю за посиланням https://isyb.com.ua (при первинному користуванні послугою). При заповненні онлайн таблиці Клієнт зобов'язаний вказувати повну, точну та дійсну інформацію, необхідну для ідентифікації Клієнта відповідно до законодавства України, а також для зв'язку з Клієнтом. Клієнт немає права використовувати чужі відомості. Клієнт погоджується з тим, що зазначення невірних даних під час реєстрації може бути підставою для визнання Договору недійсним.

6.4. Клієнт також має право звернутися до Оператора з письмовою заявою про підключення Послуги.

6.5. У разі зміни, старіння та необхідності уточнення зазначеної під час реєстрації персональної інформації (для юридичної особи - інформації про юридичну особу) та контактних даних, Клієнт зобов'язаний самостійно повідомити Оператора. При необхідності, Клієнт надає що підтверджує документи або у допустимих випадках – ідентифікатори (такі як логін, пароль), які дозволяють підтвердити, що запит на зміну походить від імені Клієнта.

6.6. Ідентифікаторами, що закріплюються за Клієнтом для використання Послуги, є логін, пароль та ін., які використовуються окремо або спільно відповідно до правил Оператора.

6.7. Ідентифікатори використовуються для авторизації Клієнта Послуг через Інтернет та телефоном при отриманні Клієнтом відомостей у зв'язку з використанням Послуги, зміні набору Послуг, інформаційно-довідковому обслуговуванні, оплаті Послуг та в інших випадках.

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

7.1. Тарифи на Послугу встановлюються Оператором та публікуються на сайті https://isyb.com.ua

Приймаючи умови цієї Оферти, Клієнт підтверджує, що ознайомився з Тарифами на Послугу.

7.2. Оператор надає послуги з тарифів з абонентською платою. Розмір абонентської плати залежить від обсягу дискового простору, кількості з'єднань і кількості камер відеоспостереження.

7.3. Зобов'язання Клієнта щодо щомісячної оплати Послуги настають з моменту активації Послуги. Початковий платіж сплачується Клієнтом у розмірі не менше щомісячної абонентської плати відповідно до обраного тарифу та вартості підключення.

7.4. Клієнт оплачує Послуги шляхом перерахування коштів за квитанцією або іншим платіжним документом за формою, встановленою відповідним банком або через платіжні системи. Зарахування коштів на особовий рахунок Клієнта проводиться протягом 24 годин з моменту їх надходження на розрахунковий рахунок Оператора.

7.5. Зобов'язання щодо оплати Послуги вважається виконаним Клієнтом з моменту надходження коштів на особовий рахунок Клієнта.

7.6. Порядок оплати Послуги: попередній платіж у строк до 1 числа розрахункового періоду у розмірі не менш як абонентської плати, передбаченої обраним абонентом тарифним планом.

7.7. Оплата Послуг здійснюється Клієнтом у гривні.

7.8. Оператор має право змінювати в односторонньому порядку Тарифи, принципи тарифікації, види тарифікації, одиницю тарифікації та порядок оплати неповної одиниці тарифікації. Обов'язковою умовою є попереднє повідомлення Клієнта про такі зміни шляхом їх публікації на сайті https://isyb.com.ua, або будь-якими доступними способами не менш як за 5 (п'ять) календарних днів. Оператор має право встановлювати знижки (премії) до чинних тарифів, виходячи з кількості сплачених або спожитих Клієнтом Послуг та інших параметрів, пов'язаних із виконанням певних Правил, а також інші спеціальні пропозиції. Інформація про спеціальні пропозиції публікується на сайті https://isyb.com.ua.

7.9. Клієнт має право в будь-який час змінити Тарифний план через Особистий Кабінет або надіславши Оператору письмову заяву електронною поштою. При переході Клієнтом з одного платного Тарифного плану на інший платний Тарифний план, перехід на новий тарифний план починає діяти з 00:00 00 хвилин дня, наступного за датою зміни Тарифного плану.

 

7.10. Якщо Послуга була фактично виконана, але її результат не був доставлений Клієнту через недоступність каналів зв'язку, що не входять до зони відповідальності Оператора, або обладнання Клієнта, послуга вважається наданою та тарифікується у повному обсязі.

 
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

8.1. Оператор має всі майнові та немайнові права щодо Сервісу, включаючи будь-які права інтелектуальної власності (незалежно від того, реєстровані такі права чи ні).

8.2. Оператор зобов'язується:

8.2.1. Надавати Клієнту доступ до Сервісу.

8.2.2. Реагувати на звернення Клієнта до служби технічної підтримки протягом 24 годин.

8.2.3. Повідомляти Клієнта про внесення змін до роботи Сервісу, про зміну тарифного плану, а також про появу нових послуг та продуктів Сервісу на сайті

8.3. Клієнт зобов'язується:

8.3.1. Добросовісно користуватися даним Сервісом відповідно до умов Договору, а також дотримуватись норм чинного законодавства України.

8.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Оператора.

8.3.3. Не здійснювати (і не намагатися здійснити) доступ до Сервісу Оператора в інший спосіб, крім через наданий інтерфейс.

8.3.4. Не здійснювати будь-яку діяльність, яка перешкоджає наданню Сервісу (або роботі відповідних серверів чи мереж, пов'язаних із Сервісом) або порушує його надання.

8.3.5. Негайно повідомити Оператора, якщо стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання пароля від програми.

8.4. Оператор має право:

8.4.1. В односторонньому порядку переглядати ціни на послуги. Оператор доводить до Клієнтів інформацію про зміну тарифів шляхом їх публікації на сайті https://isyb.com.ua/. Нові Ціни набирають чинності з дати, вказаної Оператором.

8.4.2. Вимагати сплати за наданий Клієнту Сервіс.

8.4.3. Автоматично завантажувати та інсталювати оновлення для того, щоб покращувати або розвивати Сервіс.

8.4.4. Зупиняти роботу Сервісу для проведення необхідних планових профілактичних та ремонтних робіт на технічних ресурсах Оператора, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях.

8.4.5. Переривати роботу Сервісу, якщо це, зокрема, обумовлено неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів, що не є власними ресурсами Оператора, або дією та/або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на роботу Сервісу, у тому числі в разі аварійної ситуації. Оператор не несе будь-якої відповідальності перед Клієнтом і не відшкодовує Клієнту будь-які збитки та/або втрачену вигоду, в т. ч. понесену Клієнтом та/або третіми особами через розголошення, втрати Клієнтом або крадіжки у Клієнта облікових даних, а також виникли або можуть виникнути у Клієнта у зв'язку із затримками, перебоями в роботі та неможливістю повноцінного використання ресурсів та Послуг Оператора, що виникли з перерахованих вище причин.

8.4.6. Використовувати з рекламною метою відгуки та коментарі, залишені Клієнтом в інформаційній базі Сервісу.

8.4.7. Призупинити доступ Клієнта до Сервісу без попереднього повідомлення у випадках:

8.4.7.1. Відсутність оплати Послуги

8.4.7.2. Порушення Клієнтом технічних обмежень, встановлених обраним тарифом, у т. ч. несанкціоноване внесення змін до програмного коду відеокамери.

8.5. Якщо Оператор позбавляє Клієнта доступу до Сервісу, Сервіс перестає надавати послуги за раніше обраним тарифним планом.

8.6. Клієнт має право:

8.6.1. Припинити користуватися Сервісом без попередження Оператора про це.

8.6.2. Клієнт має право змінювати обраний тарифний план.

8.7. Клієнт не має права:

8.7.1. Вносити зміни та/або створювати похідні роботи на основі програмного забезпечення Оператора

8.7.2. Розбирати програму на складові коди, декомпілювати та/або іншим чином намагатися отримати вихідний код програмного забезпечення чи будь-якої його частини.

8.7.3. Використовувати будь-які фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена, бренди чи інші відмітні знаки Сервісу Оператора.

8.7.4. Вимагати повернення сплачених коштів (Письменне звернувшись до Оператора) у разі надання Абоненту послуг або у разі його відмови від попередньо оплачених електронних комунікаційних послуг або надання послуг неналежної якості. При цьому повернення сплачених коштів здійснюється Оператором у строк до 20 (двадцяти) діб. Повернення коштів здійснюється Абонентам, які ідентифікують себе належним чином.

 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ЗАХИСТ

 

9.1. Якщо за цим Договором Оператор отримає від Клієнта Персональні дані фізичних осіб, то Оператор зобов'язується обробляти Персональні дані відповідно до принципів та правил обробки персональних даних, передбачених законодавством України. Клієнт передає Оператору персональні дані з метою надання Послуг, зазначених у цій оферті та доручає Оператору їх обробку, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних

9.2. Клієнт дає беззастережну згоду на передачу, обробку та зберігання Оператором інформації, що містить персональні дані Клієнта, та погоджується з тим, що вони зберігатимуться в Оператора та будуть оброблятися виключно для цілей виконання цього Договору, відповідно до законодавства України «Про персональні дані».

9.3. Оператор вважає інформацію про використання Послуги Клієнтом, а також зміст сеансів відеотрансляцій та відеозаписів конфіденційною інформацією, що не підлягає розголошенню. Оператор не веде спостереження за відеотрансляцією та відеозаписами Клієнтів і не передає відомості про користувачів, відеоконтент та дані, що зберігаються третім особам.

9.4. Клієнт погоджується, що несе відповідальність за збереження конфіденційності паролів, пов'язаних з будь-яким обліковим записом, який Клієнт використовує для доступу до Послуги. Отже, Клієнт погоджується, що несе виняткову відповідальність перед Оператором за всі дії, вчинені при використанні свого облікового запису.

9.5. Клієнт погоджується негайно повідомити Оператора, якщо стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання свого пароля та облікового запису.

9.6. Оператор забезпечує дотримання всіх вимог законодавства та інших нормативно-правових актів України щодо опрацювання та передачі персональних даних фізичних осіб, отриманих від Клієнта.

9.7. Клієнт зобов'язаний виконати всі вимоги законодавства та інших нормативно-правових актів щодо обробки та передачі Оператору персональних даних фізичних осіб, що передаються до Оператора. Усі персональні дані, отримані Оператором від Клієнта, маються на увазі отриманими на законній підставі з дотриманням положень законодавства щодо персональних даних. Клієнт визнає, що порушення ним порядку звернення персональних даних не накладає на Оператора будь-якої відповідальності та позбавляє права Клієнта пред'являти претензії до Оператора щодо порушення режиму персональних даних, якщо тільки таке порушення не було вчинено Оператором за умови дотримання Клієнтом усіх вимог чинного законодавства про звернення персональних даних.

 

10. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

10.1. Програмне забезпечення, що використовується Клієнтом в рамках Послуги, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, що надаються Оператором. Такі оновлення створені для того, щоб покращувати Послугу, і можуть бути надані у формі окремих виправлень програмних помилок, покращених функцій, нових модулів програмного забезпечення або нових версій. Клієнт погоджується отримувати та дозволяє Оператору надавати такі оновлення в рамках використання Послуги.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

11.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

11.2. Клієнт несе відповідальність:

11.2.1. Клієнт несе відповідальність за точність та вірогідність своїх реєстраційних даних, за збереження конфіденційності паролів, пов'язаних з будь-яким Особовим кабінетом, який Клієнт використовує для доступу до Сервісу. Отже, відповідає за всі дії, які вчинені під час використання Особистого кабінету.

11.2.2. За будь-яку інформацію, яку створює, передає або зображати на екрані під час використання Сервісу, а також за всі наслідки таких дій.

11.2.3. За використання фірмової назви або логотипу будь-якої організації таким чином, що це могло б внести неясність в ідентифікацію власника.

11.2.4. За правильність зроблених ним платежів. Будь-які платежі, що стягуються третіми особами при отриманні коштів від Клієнта з метою подальшого перерахування на користь Оператора, оплачуються Клієнтом самостійно та знаходяться поза зоною відповідальності Оператора. Оператор не несе відповідальності за послуги (включаючи їх вартість та умови надання) третіх осіб, які здійснюють переказ коштів Клієнта, а також за строки перерахування коштів Клієнта третьою особою Оператору.

11.3. Оператор не несе відповідальності:

11.3.1. За зупинення доступу до Сервісу у разі припинення доступу до Інтернету на об'єкті Клієнта.

11.3.2. За будь-які непрямі збитки, які Клієнт може зазнати внаслідок того, що не зміг забезпечити збереження та конфіденційність свого. (Будь-яка втрачена (прямо чи опосередковано) вигода, будь-який збиток, заподіяний діловій репутації тощо).

11.3.3. За дії третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сервісу, включаючи DDoS-атаки на Сервіс; а також збоїв у роботі Сервісу, спричинених комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду у програмному забезпеченні Сервісу, пов'язаних із протиправними діями третіх осіб.

 

12. ФОРС – МАЖОР

 

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після

Укладення цього Договору, які сторони не могли передбачити та/або запобігти.

12.2. До обставин непереборної сили належать, зокрема, пожежа, землетрус, повінь, війна, а також інші події, які не піддаються впливу Сторін і перешкоджають виконанню ними зобов'язань за Договором.

12.3. У разі виникнення обставин непереборної сили строки виконання зобов'язань за цим Договором відсуваються пропорційно до часу, протягом якого діють обставини та їх наслідки.

12.4. Якщо обставина непереборної сили викликає суттєве порушення або невиконання зобов'язань за цим Договором, що триває понад 60 (шістдесяти) календарних днів, кожна Сторона має право припинити дію цього Договору після подання іншій Стороні попереднього, за 30 (тридцять) календарних днів, письмового повідомлення припинити дію Договору.

 

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІН

 

13.1. У разі виникнення розбіжностей, Клієнт надсилає Оператору претензію в письмовій формі на адресу: isyb.service@gmail.com з обов'язковим зазначенням номера Особового рахунку. До претензії мають бути додані документи, що підтверджують вимоги, викладені у претензії, а також фінансові документи, що підтверджують факт оплати Клієнтом Послуг Оператора.

13.2. Термін розгляду Оператором претензії Клієнта не перевищує 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту отримання претензії.

13.3. Усі суперечки та розбіжності щодо Договору по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості усного вирішення спорів та розбіжностей, вирішення спорів та розбіжностей провадиться в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

 

14. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

14.1. Договір може бути розірваний за згодою сторін або в порядку, передбаченому чинним законодавством.

14.3. Оператор має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Клієнтом умов договору.

14.4. Клієнт має право в будь-який час в односторонньому порядку розірвати Договір, надіславши відповідне письмове повідомлення Оператору на пошту: isyb.service@gmail.com. У разі розірвання Договору Клієнтом, надання послуг Оператором припиняється; архів відеоконтенту Клієнта, обліковий запис та інформація Клієнта видаляється з серверів. Клієнт зобов'язаний сплатити за послуги, надані Оператором до дати розірвання Договору.

 

15. ІНШІ УМОВИ


15.1. Дана Оферта є офіційним документом та публікується за посиланням https://isyb.com.ua

15.2. Договір підлягає тлумаченню згідно із законодавством України. З питань, які не врегульовані Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.3. Договір набирає чинності у момент прийняття Клієнтом умов цієї Оферти та діє строком до «31» грудня поточного року. Договір автоматично продовжується на тих же умовах на наступний календарний рік, якщо Клієнт продовжує використовувати Сервіс, вносячи при цьому у встановлений Договором строк абонентську плату. Кількість пролонгацій не обмежена.

15.4. Місцем укладання Договору визнається місце перебування Оператора.

Реквізиті


ФОП Ільницький Д.А.

65069, м. Одеса, вул. Дальницька 57/1

UA713052990000026006044910692 «ПриватБанк» МФО 328704

ІПН 3153713539

Св-во Єд. налогу серія А №232359

Ільницький Д.А.